ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Всього Доходи від операцій з капіталом 0,0%

Види доходів Сума Питома вага
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 33000000 83 тис. 100,0%
Інші доходи
Надходження від продажу основного капіталу 31000000 0 < 0.1 %
Всього 83 тис.
Всього: 83 тис. Спеціальний фонд: 83 тис. * ціни вказано в тисячах гривень