ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Всього Податкові надходження 64,8%

Види доходів Сума Питома вага
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 11000000 95 528 тис. 57,6%
Місцеві податки 18000000 59 407 тис. 35,8%
Внутрішні податки на товари та послуги 14000000 10 529 тис. 6,4%
Інші доходи
Інші податки та збори 19000000 287 тис. 0,2%
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 13000000 41 тис. < 0.1 %
Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів 16000000 2 тис. < 0.1 %
Податки на власність 12000000 463.33 < 0.1 %
Всього 165 796 тис.