ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Види доходів Сума Питома вага
Податкові надходження 10000000 228 007 тис. 66,9%
Офіційні трансферти 40000000 102 172 тис. 30,0%
Неподаткові надходження 20000000 10 632 тис. 3,1%
Інші доходи
Доходи від операцій з капіталом 30000000 153 тис. < 0.1 %
Всього 340 966 тис.