ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Види доходів Сума Питома вага
Податкові надходження 10000000 165 796 тис. 64,8%
Офіційні трансферти 40000000 82 276 тис. 32,2%
Неподаткові надходження 20000000 7 734 тис. 3,0%
Інші доходи
Доходи від операцій з капіталом 30000000 83 тис. < 0.1 %
Всього 255 891 тис.