ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Види доходів Сума Питома вага
Податкові надходження 10000000 85 408 тис. 65,8%
Офіційні трансферти 40000000 39 532 тис. 30,5%
Неподаткові надходження 20000000 4 783 тис. 3,7%
Інші доходи
Доходи від операцій з капіталом 30000000 40 тис. < 0.1 %
Всього 129 764 тис.