ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Види доходів Сума Питома вага
Податкові надходження 10000000 27 577 тис. 67,0%
Офіційні трансферти 40000000 12 319 тис. 29,9%
Неподаткові надходження 20000000 1 286 тис. 3,1%
Інші доходи
Доходи від операцій з капіталом 30000000 0 < 0.1 %
Всього 41 183 тис.