ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Всього Доходи від операцій з капіталом 0,5%

Види доходів Сума Питома вага
Надходження від продажу основного капіталу 31000000 971 тис. 63,8%
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 33000000 550 тис. 36,2%
Всього 1 521 тис.
Всього: 1 521 тис. Спеціальний фонд: 1 521 тис. * ціни вказано в тисячах гривень