ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Всього Доходи від операцій з капіталом 0,3%

Види доходів Сума Питома вага
Надходження від продажу основного капіталу 31000000 536 тис. 64,1%
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 33000000 300 тис. 35,9%
Всього 836 тис.
Всього: 836 тис. Спеціальний фонд: 836 тис. * ціни вказано в тисячах гривень