ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Всього Доходи від операцій з капіталом 0,0%

Види доходів Сума Питома вага
Надходження від продажу основного капіталу 31000000 0 100,0%
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 33000000 0 100,0%
Всього 0
Всього: 0 * ціни вказано в тисячах гривень