ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Всього Доходи від операцій з капіталом 0,1%

Види доходів Сума Питома вага
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 33000000 100 тис. 65,6%
Надходження від продажу основного капіталу 31000000 52 тис. 34,4%
Всього 152 тис.
Всього: 152 тис. Спеціальний фонд: 152 тис. * ціни вказано в тисячах гривень