ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Всього Офіційні трансферти 30,7%

Види доходів Сума Питома вага
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 41030000 77 431 тис. 75,7%
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 41050000 13 169 тис. 12,9%
Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 41020000 11 329 тис. 11,1%
Інші доходи
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 41040000 359 тис. 0,4%
Всього 102 290 тис.