ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Всього Неподаткові надходження 3,4%