ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Всього Неподаткові надходження 3,3%