ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Всього Податкові надходження 64,3%

Види доходів Сума Питома вага
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 11000000 99 514 тис. 60,2%
Місцеві податки 18000000 54 158 тис. 32,8%
Внутрішні податки на товари та послуги 14000000 11 392 тис. 6,9%
Інші доходи
Інші податки та збори 19000000 281 тис. 0,2%
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 13000000 20 тис. < 0.1 %
Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів 16000000 0 < 0.1 %
Податки на власність 12000000 0 < 0.1 %
Всього 165 367 тис.