ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Всього Податкові надходження 65,8%

Види доходів Сума Питома вага
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 11000000 16 585 тис. 63,0%
Місцеві податки 18000000 7 796 тис. 29,6%
Внутрішні податки на товари та послуги 14000000 1 898 тис. 7,2%
Інші доходи
Інші податки та збори 19000000 46 тис. 0,2%
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 13000000 0 < 0.1 %
Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів 16000000 0 < 0.1 %
Податки на власність 12000000 0 < 0.1 %
Всього 26 328 тис.