ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Всього Податкові надходження 65,4%

Види доходів Сума Питома вага
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 11000000 132 686 тис. 60,9%
Місцеві податки 18000000 69 752 тис. 32,0%
Внутрішні податки на товари та послуги 14000000 15 190 тис. 7,0%
Інші доходи
Інші податки та збори 19000000 375 тис. 0,2%
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 13000000 20 тис. < 0.1 %
Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів 16000000 0 < 0.1 %
Податки на власність 12000000 0 < 0.1 %
Всього 218 024 тис.