ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Види доходів Сума Питома вага
Податкові надходження 10000000 165 367 тис. 64,3%
Офіційні трансферти 40000000 82 562 тис. 32,1%
Неподаткові надходження 20000000 8 593 тис. 3,3%
Інші доходи
Доходи від операцій з капіталом 30000000 836 тис. 0,3%
Всього 257 360 тис.