ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Види доходів Сума Питома вага
Офіційні трансферти 40000000 170 206 тис. 54,5%
Податкові надходження 10000000 131 356 тис. 42,1%
Неподаткові надходження 20000000 10 610 тис. 3,4%
Інші доходи
Доходи від операцій з капіталом 30000000 103 тис. < 0.1 %
Всього 312 276 тис.