ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Види доходів Сума Питома вага
Офіційні трансферти 40000000 313 959 тис. 49,5%
Податкові надходження 10000000 300 455 тис. 47,3%
Неподаткові надходження 20000000 19 584 тис. 3,1%
Інші доходи
Доходи від операцій з капіталом 30000000 751 тис. < 0.1 %
Всього 634 750 тис.