ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Види доходів Сума Питома вага
Офіційні трансферти 40000000 266 087 тис. 50,8%
Податкові надходження 10000000 241 193 тис. 46,0%
Неподаткові надходження 20000000 15 959 тис. 3,0%
Інші доходи
Доходи від операцій з капіталом 30000000 626 тис. < 0.1 %
Всього 523 866 тис.