ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Види доходів Сума Питома вага
Офіційні трансферти 40000000 38 476 тис. 63,8%
Податкові надходження 10000000 20 100 тис. 33,3%
Неподаткові надходження 20000000 1 693 тис. 2,8%
Інші доходи
Доходи від операцій з капіталом 30000000 57 тис. < 0.1 %
Всього 60 327 тис.