ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Види доходів Сума Питома вага
Податкові надходження 10000000 329 784 тис. 48,8%
Офіційні трансферти 40000000 323 399 тис. 47,9%
Неподаткові надходження 20000000 21 820 тис. 3,2%
Інші доходи
Доходи від операцій з капіталом 30000000 816 тис. < 0.1 %
Всього 675 821 тис.