ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Види доходів Сума Питома вага
Офіційні трансферти 40000000 108 524 тис. 58,0%
Податкові надходження 10000000 72 401 тис. 38,7%
Неподаткові надходження 20000000 6 224 тис. 3,3%
Інші доходи
Доходи від операцій з капіталом 30000000 57 тис. < 0.1 %
Всього 187 208 тис.