ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Всього Доходи від операцій з капіталом 0,5%

Види доходів Сума Питома вага
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 33000000 2 525 тис. 84,6%
Надходження від продажу основного капіталу 31000000 458 тис. 15,4%
Всього 2 983 тис.
Всього: 2 983 тис. Спеціальний фонд: 2 983 тис. * ціни вказано в тисячах гривень