ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Всього Доходи від операцій з капіталом 0,5%

Види доходів Сума Питома вага
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 33000000 1 375 тис. 86,8%
Надходження від продажу основного капіталу 31000000 208 тис. 13,2%
Всього 1 583 тис.
Всього: 1 583 тис. Спеціальний фонд: 1 583 тис. * ціни вказано в тисячах гривень