ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Всього Доходи від операцій з капіталом 0,6%

Види доходів Сума Питома вага
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 33000000 3 300 тис. 86,8%
Надходження від продажу основного капіталу 31000000 501 тис. 13,2%
Всього 3 801 тис.