ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Всього Офіційні трансферти 56,2%

Види доходів Сума Питома вага
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 41050000 103 621 тис. 59,7%
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 41030000 62 932 тис. 36,2%
Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 41020000 5 482 тис. 3,2%
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 41040000 1 676 тис. 1,0%
Всього 173 713 тис.
Всього: 173 713 тис. Загальний фонд: 173 713 тис. * ціни вказано в тисячах гривень