ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Всього Офіційні трансферти 52,9%

Види доходів Сума Питома вага
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 41050000 153 846 тис. 55,1%
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 41030000 110 035 тис. 39,4%
Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 41020000 9 742 тис. 3,5%
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 41040000 5 703 тис. 2,0%
Всього 279 327 тис.
Всього: 279 327 тис. Загальний фонд: 279 327 тис. * ціни вказано в тисячах гривень