ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Всього Неподаткові надходження 2,3%