ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Всього Неподаткові надходження 2,6%