ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Всього Податкові надходження 36,0%

Види доходів Сума Питома вага
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 11000000 39 835 тис. 57,8%
Місцеві податки 18000000 24 693 тис. 35,8%
Внутрішні податки на товари та послуги 14000000 4 303 тис. 6,2%
Інші доходи
Інші податки та збори 19000000 112 тис. 0,2%
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 13000000 0 < 0.1 %
Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів 16000000 0 < 0.1 %
Податки на власність 12000000 0 < 0.1 %
Всього 68 944 тис.