ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Всього Податкові надходження 44,1%

Види доходів Сума Питома вага
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 11000000 127 137 тис. 54,6%
Місцеві податки 18000000 90 903 тис. 39,1%
Внутрішні податки на товари та послуги 14000000 14 257 тис. 6,1%
Інші доходи
Інші податки та збори 19000000 336 тис. < 0.1 %
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 13000000 50 тис. < 0.1 %
Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів 16000000 3 тис. < 0.1 %
Податки на власність 12000000 0 < 0.1 %
Всього 232 688 тис.