ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Всього Податкові надходження 45,6%

Види доходів Сума Питома вага
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 11000000 169 663 тис. 54,0%
Місцеві податки 18000000 123 125 тис. 39,2%
Внутрішні податки на товари та послуги 14000000 20 683 тис. 6,6%
Інші доходи
Інші податки та збори 19000000 448 тис. < 0.1 %
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 13000000 92 тис. < 0.1 %
Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів 16000000 6 тис. < 0.1 %
Податки на власність 12000000 0 < 0.1 %
Всього 314 018 тис.