ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Всього Податкові надходження 41,0%

Види доходів Сума Питома вага
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 11000000 68 522 тис. 54,1%
Місцеві податки 18000000 50 066 тис. 39,6%
Внутрішні податки на товари та послуги 14000000 7 755 тис. 6,1%
Інші доходи
Інші податки та збори 19000000 187 тис. < 0.1 %
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 13000000 26 тис. < 0.1 %
Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів 16000000 2 тис. < 0.1 %
Податки на власність 12000000 0 < 0.1 %
Всього 126 558 тис.