ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Види доходів Сума Питома вага
Офіційні трансферти 40000000 479 453 тис. 65,3%
Податкові надходження 10000000 227 463 тис. 31,0%
Неподаткові надходження 20000000 24 313 тис. 3,3%
Інші доходи
Доходи від операцій з капіталом 30000000 2 496 тис. 0,3%
Всього 733 725 тис.