ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Види доходів Сума Питома вага
Офіційні трансферти 40000000 345 557 тис. 68,2%
Податкові надходження 10000000 143 427 тис. 28,3%
Неподаткові надходження 20000000 16 616 тис. 3,3%
Інші доходи
Доходи від операцій з капіталом 30000000 1 075 тис. 0,2%
Всього 506 676 тис.