ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Види доходів Сума Питома вага
Офіційні трансферти 40000000 296 924 тис. 71,1%
Податкові надходження 10000000 105 815 тис. 25,3%
Неподаткові надходження 20000000 14 049 тис. 3,4%
Інші доходи
Доходи від операцій з капіталом 30000000 743 тис. 0,2%
Всього 417 532 тис.