ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Види доходів Сума Питома вага
Офіційні трансферти 40000000 436 690 тис. 65,5%
Податкові надходження 10000000 206 558 тис. 31,0%
Неподаткові надходження 20000000 21 911 тис. 3,3%
Інші доходи
Доходи від операцій з капіталом 30000000 1 121 тис. 0,2%
Всього 666 281 тис.