ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Види доходів Сума Питома вага
Офіційні трансферти 40000000 26 558 тис. 59,4%
Податкові надходження 10000000 16 451 тис. 36,8%
Неподаткові надходження 20000000 1 689 тис. 3,8%
Інші доходи
Доходи від операцій з капіталом 30000000 0 < 0.1 %
Всього 44 699 тис.