ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Види доходів Сума Питома вага
Офіційні трансферти 40000000 154 601 тис. 73,6%
Податкові надходження 10000000 49 162 тис. 23,4%
Неподаткові надходження 20000000 6 224 тис. 3,0%
Інші доходи
Доходи від операцій з капіталом 30000000 567.6 < 0.1 %
Всього 209 987 тис.