ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Всього Офіційні трансферти 76,5%

Види доходів Сума Питома вага
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 41050000 121 724 тис. 77,7%
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 41030000 31 609 тис. 20,2%
Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 41020000 3 281 тис. 2,1%
Інші доходи
Дотації 41020000 < 0.1 %
Субвенції 41030000 < 0.1 %
Всього 156 615 тис.
Всього: 156 615 тис. Загальний фонд: 156 615 тис. * ціни вказано в тисячах гривень