ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Всього Доходи від операцій з капіталом 0,1%

Види доходів Сума Питома вага
Надходження від продажу основного капіталу 31000000 501 тис. 90,9%
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 33000000 50 тис. 9,1%
Всього 551 тис.