ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Всього Доходи від операцій з капіталом 0,1%

Види доходів Сума Питома вага
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 33000000 534 тис. 51,6%
Надходження від продажу основного капіталу 31000000 501 тис. 48,4%
Всього 1 035 тис.