ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Всього Доходи від операцій з капіталом 0,1%

Види доходів Сума Питома вага
Надходження від продажу основного капіталу 31000000 200 тис. 80,0%
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 33000000 50 тис. 20,0%
Всього 250 тис.
Всього: 250 тис. Спеціальний фонд: 250 тис. * ціни вказано в тисячах гривень