ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Всього Неподаткові надходження 2,0%