ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Всього Неподаткові надходження 1,6%