ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Всього Неподаткові надходження 1,9%