ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Всього Податкові надходження 23,6%

Види доходів Сума Питома вага
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 11000000 58 345 тис. 61,0%
Місцеві податки 18000000 28 500 тис. 29,8%
Внутрішні податки на товари та послуги 14000000 8 638 тис. 9,0%
Інші доходи
Інші податки та збори 19000000 112 тис. < 0.1 %
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 13000000 0 < 0.1 %
Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів 16000000 0 < 0.1 %
Податки на власність 12000000 0 < 0.1 %
Всього 95 597 тис.