ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Всього Податкові надходження 32,3%

Види доходів Сума Питома вага
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 11000000 153 053 тис. 64,6%
Місцеві податки 18000000 67 101 тис. 28,3%
Внутрішні податки на товари та послуги 14000000 16 526 тис. 7,0%
Інші доходи
Інші податки та збори 19000000 339 тис. < 0.1 %
Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів 16000000 6 тис. < 0.1 %
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 13000000 0 < 0.1 %
Податки на власність 12000000 0 < 0.1 %
Всього 237 026 тис.