ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Всього Податкові надходження 31,9%

Види доходів Сума Питома вага
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 11000000 8 164 тис. 58,5%
Місцеві податки 18000000 5 110 тис. 36,6%
Внутрішні податки на товари та послуги 14000000 682 тис. 4,9%
Інші доходи
Інші податки та збори 19000000 4 тис. < 0.1 %
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 13000000 < 0.1 %
Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів 16000000 0 < 0.1 %
Податки на власність 12000000 0 < 0.1 %
Всього 13 961 тис.