ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Всього Податкові надходження 29,9%

Види доходів Сума Питома вага
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 11000000 111 810 тис. 62,9%
Місцеві податки 18000000 51 167 тис. 28,8%
Внутрішні податки на товари та послуги 14000000 14 565 тис. 8,2%
Інші доходи
Інші податки та збори 19000000 185 тис. < 0.1 %
Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів 16000000 3 тис. < 0.1 %
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 13000000 0 < 0.1 %
Податки на власність 12000000 0 < 0.1 %
Всього 177 732 тис.