ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Всього Податкові надходження 28,0%

Види доходів Сума Питома вага
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 11000000 88 785 тис. 62,8%
Місцеві податки 18000000 42 373 тис. 30,0%
Внутрішні податки на товари та послуги 14000000 10 080 тис. 7,1%
Інші доходи
Інші податки та збори 19000000 179 тис. < 0.1 %
Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів 16000000 3 тис. < 0.1 %
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 13000000 0 < 0.1 %
Податки на власність 12000000 0 < 0.1 %
Всього 141 422 тис.