ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Всього Податкові надходження 21,9%

Види доходів Сума Питома вага
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 11000000 26 646 тис. 59,3%
Місцеві податки 18000000 14 170 тис. 31,6%
Внутрішні податки на товари та послуги 14000000 4 026 тис. 9,0%
Інші доходи
Інші податки та збори 19000000 56 тис. < 0.1 %
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 13000000 0 < 0.1 %
Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів 16000000 0 < 0.1 %
Податки на власність 12000000 0 < 0.1 %
Всього 44 900 тис.