ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Види доходів Сума Питома вага
Офіційні трансферти 40000000 404 995 тис. 68,0%
Податкові надходження 10000000 177 732 тис. 29,9%
Неподаткові надходження 20000000 12 012 тис. 2,0%
Інші доходи
Доходи від операцій з капіталом 30000000 651 тис. < 0.1 %
Всього 595 391 тис.