ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Види доходів Сума Питома вага
Офіційні трансферти 40000000 301 840 тис. 74,7%
Податкові надходження 10000000 95 597 тис. 23,6%
Неподаткові надходження 20000000 6 596 тис. 1,6%
Інші доходи
Доходи від операцій з капіталом 30000000 250 тис. < 0.1 %
Всього 404 284 тис.