ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Види доходів Сума Питома вага
Податкові надходження 10000000 309 249 тис. 65,3%
Офіційні трансферти 40000000 146 322 тис. 30,9%
Неподаткові надходження 20000000 15 631 тис. 3,3%
Інші доходи
Доходи від операцій з капіталом 30000000 2 300 тис. 0,5%
Всього 473 504 тис.