ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Види доходів Сума Питома вага
Податкові надходження 10000000 78 985 тис. 64,2%
Офіційні трансферти 40000000 39 728 тис. 32,3%
Неподаткові надходження 20000000 4 194 тис. 3,4%
Інші доходи
Доходи від операцій з капіталом 30000000 152 тис. < 0.1 %
Всього 123 061 тис.