ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Види доходів Сума Питома вага
Офіційні трансферти 40000000 28 724 тис. 65,7%
Податкові надходження 10000000 13 961 тис. 31,9%
Неподаткові надходження 20000000 1 017 тис. 2,3%
Інші доходи
Доходи від операцій з капіталом 30000000 0 < 0.1 %
Всього 43 702 тис.