ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Види доходів Сума Питома вага
Податкові надходження 10000000 218 024 тис. 65,4%
Офіційні трансферти 40000000 102 290 тис. 30,7%
Неподаткові надходження 20000000 11 436 тис. 3,4%
Інші доходи
Доходи від операцій з капіталом 30000000 1 521 тис. 0,5%
Всього 333 272 тис.