ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Види доходів Сума Питома вага
Офіційні трансферти 40000000 77 532 тис. 71,2%
Податкові надходження 10000000 29 282 тис. 26,9%
Неподаткові надходження 20000000 2 108 тис. 1,9%
Інші доходи
Доходи від операцій з капіталом 30000000 0 < 0.1 %
Всього 108 923 тис.