ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Види доходів Сума Питома вага
Податкові надходження 10000000 26 328 тис. 65,8%
Офіційні трансферти 40000000 12 327 тис. 30,8%
Неподаткові надходження 20000000 1 371 тис. 3,4%
Інші доходи
Доходи від операцій з капіталом 30000000 0 < 0.1 %
Всього 40 027 тис.