ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Види доходів Сума Питома вага
Офіційні трансферти 40000000 173 713 тис. 56,2%
Податкові надходження 10000000 126 558 тис. 41,0%
Неподаткові надходження 20000000 7 167 тис. 2,3%
Доходи від операцій з капіталом 30000000 1 583 тис. 0,5%
Всього 309 023 тис.