ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Види доходів Сума Питома вага
Податкові надходження 10000000 105 313 тис. 65,8%
Офіційні трансферти 40000000 49 123 тис. 30,7%
Неподаткові надходження 20000000 5 566 тис. 3,5%
Інші доходи
Доходи від операцій з капіталом 30000000 152 тис. < 0.1 %
Всього 160 156 тис.