ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Види доходів Сума Питома вага
Офіційні трансферти 40000000 117 616 тис. 61,4%
Податкові надходження 10000000 68 944 тис. 36,0%
Неподаткові надходження 20000000 3 971 тис. 2,1%
Інші доходи
Доходи від операцій з капіталом 30000000 950 тис. 0,5%
Всього 191 482 тис.