ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Види доходів Сума Питома вага
Офіційні трансферти 40000000 268 664 тис. 76,1%
Податкові надходження 10000000 78 796 тис. 22,3%
Неподаткові надходження 20000000 5 495 тис. 1,6%
Інші доходи
Доходи від операцій з капіталом 30000000 0 < 0.1 %
Всього 352 956 тис.