ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Види доходів Сума Питома вага
Офіційні трансферти 40000000 352 100 тис. 51,2%
Податкові надходження 10000000 314 018 тис. 45,6%
Неподаткові надходження 20000000 18 219 тис. 2,6%
Доходи від операцій з капіталом 30000000 3 801 тис. 0,6%
Всього 688 140 тис.