ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Види доходів Сума Питома вага
Податкові надходження 10000000 100,0%
Неподаткові надходження 20000000 100,0%
Доходи від операцій з капіталом 30000000 100,0%
Офіційні трансферти 40000000 100,0%
Всього 0
Всього: * ціни вказано в тисячах гривень