ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Види доходів Сума Питома вага
Офіційні трансферти 40000000 447 453 тис. 67,4%
Податкові надходження 10000000 202 281 тис. 30,5%
Неподаткові надходження 20000000 13 324 тис. 2,0%
Інші доходи
Доходи від операцій з капіталом 30000000 1 035 тис. 0,2%
Всього 664 093 тис.