ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Види доходів Сума Питома вага
Офіційні трансферти 40000000 352 493 тис. 69,9%
Податкові надходження 10000000 141 422 тис. 28,0%
Неподаткові надходження 20000000 9 742 тис. 1,9%
Інші доходи
Доходи від операцій з капіталом 30000000 551 тис. < 0.1 %
Всього 504 210 тис.