ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Види доходів Сума Питома вага
Офіційні трансферти 40000000 328 912 тис. 51,8%
Податкові надходження 10000000 287 649 тис. 45,3%
Неподаткові надходження 20000000 15 799 тис. 2,5%
Інші доходи
Доходи від операцій з капіталом 30000000 2 983 тис. 0,5%
Всього 635 345 тис.