ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Види доходів Сума Питома вага
Офіційні трансферти 40000000 156 615 тис. 76,5%
Податкові надходження 10000000 44 900 тис. 21,9%
Неподаткові надходження 20000000 3 200 тис. 1,6%
Інші доходи
Доходи від операцій з капіталом 30000000 0 < 0.1 %
Всього 204 715 тис.