ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Види доходів Сума Питома вага
Офіційні трансферти 40000000 39 256 тис. 61,5%
Податкові надходження 10000000 22 981 тис. 36,0%
Неподаткові надходження 20000000 1 323 тис. 2,1%
Інші доходи
Доходи від операцій з капіталом 30000000 316 тис. 0,5%
Всього 63 878 тис.