ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Види доходів Сума Питома вага
Офіційні трансферти 40000000 279 327 тис. 52,9%
Податкові надходження 10000000 232 688 тис. 44,1%
Неподаткові надходження 20000000 13 151 тис. 2,5%
Доходи від операцій з капіталом 30000000 2 850 тис. 0,5%
Всього 528 017 тис.