ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Види доходів Сума Питома вага
Офіційні трансферти 40000000 226 431 тис. 55,1%
Податкові надходження 10000000 172 522 тис. 42,0%
Неподаткові надходження 20000000 9 815 тис. 2,4%
Доходи від операцій з капіталом 30000000 2 216 тис. 0,5%
Всього 410 985 тис.