ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Види доходів Сума Питома вага
Офіційні трансферти 40000000 303 689 тис. 51,8%
Податкові надходження 10000000 264 667 тис. 45,2%
Неподаткові надходження 20000000 14 475 тис. 2,5%
Доходи від операцій з капіталом 30000000 2 941 тис. 0,5%
Всього 585 774 тис.