ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Офіційні трансферти 447 453 тис.
Податкові надходження 202 281 тис.
Неподаткові надходження 13 324 тис.
Інші доходи
Доходи від операцій з капіталом 1 035 тис.
Всього 664 093 тис.