ДоходиДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Офіційні трансферти 328 912 тис.
Податкові надходження 287 649 тис.
Неподаткові надходження 15 799 тис.
Інші доходи
Доходи від операцій з капіталом 2 983 тис.
Всього 635 345 тис.