ВидаткиВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Види видатків Сума Питома вага
Освіта 1000 148 105 тис. 46,1%
Економічна діяльність 7000 43 228 тис. 13,4%
Охорона здоров`я 2000 40 783 тис. 12,7%
Державне управління 0100 37 127 тис. 11,5%
Житлово-комунальне господарство 6000 18 505 тис. 5,8%
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 11 203 тис. 3,5%
Культура i мистецтво 4000 9 447 тис. 2,9%
Фiзична культура i спорт 5000 9 018 тис. 2,8%
Міжбюджетні трансферти 9000 2 476 тис. 0,8%
Інші видатки
Інша діяльність 8000 1 567 тис. 0,5%
Всього 321 463 тис.