ВидаткиВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Види видатків Сума Питома вага
Освіта 1000 127 373 тис. 49,6%
Охорона здоров`я 2000 37 756 тис. 14,7%
Державне управління 0100 26 125 тис. 10,2%
Економічна діяльність 7000 23 451 тис. 9,1%
Житлово-комунальне господарство 6000 14 611 тис. 5,7%
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 8 822 тис. 3,4%
Культура i мистецтво 4000 7 669 тис. 3,0%
Фiзична культура i спорт 5000 7 575 тис. 3,0%
Міжбюджетні трансферти 9000 2 100 тис. 0,8%
Інші видатки
Інша діяльність 8000 1 225 тис. 0,5%
Всього 256 710 тис.