ВидаткиВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Види видатків Сума Питома вага
Освіта 1000 17 495 тис. 54,6%
Охорона здоров`я 2000 6 877 тис. 21,5%
Державне управління 0100 3 854 тис. 12,0%
Житлово-комунальне господарство 6000 1 230 тис. 3,8%
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 965 тис. 3,0%
Фiзична культура i спорт 5000 843 тис. 2,6%
Культура i мистецтво 4000 703 тис. 2,2%
Інші видатки
Економічна діяльність 7000 44 тис. < 0.1 %
Всього 32 014 тис.