ВидаткиВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Види видатків Сума Питома вага
Освіта 1000 58 993 тис. 48,1%
Охорона здоров`я 2000 25 585 тис. 20,9%
Державне управління 0100 14 451 тис. 11,8%
Житлово-комунальне господарство 6000 6 731 тис. 5,5%
Економічна діяльність 7000 4 826 тис. 3,9%
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 3 970 тис. 3,2%
Культура i мистецтво 4000 3 902 тис. 3,2%
Фiзична культура i спорт 5000 3 556 тис. 2,9%
Інші видатки
Інша діяльність 8000 580 тис. 0,5%
Всього 122 598 тис.