ВидаткиВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Всього Соціальний захист та соціальне забезпечення 2,9%

Види видатків Сума Питома вага
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 3104 3 489 тис. 39,8%
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 3242 1 239 тис. 14,1%
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 3121 1 067 тис. 12,2%
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 3033 966 тис. 11,0%
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 3105 718 тис. 8,2%
Інші заходи та заклади молодіжної політики 3133 339 тис. 3,9%
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку 3032 246 тис. 2,8%
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 3035 205 тис. 2,3%
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 3160 196 тис. 2,2%
Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг 3180 92 тис. 1,1%
Організація та проведення громадських робіт 3210 57 тис. 0,7%
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 3192 44 тис. 0,5%
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 3050 44 тис. 0,5%
Інші видатки
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 3090 36 тис. 0,4%
Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми `Молодь України` 3131 11 тис. < 0.1 %
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 3112 5 тис. < 0.1 %
Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків 3122 3 тис. < 0.1 %
Всього 8 764 тис.