ВидаткиВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Всього Соціальний захист та соціальне забезпечення 3,2%

Види видатків Сума Питома вага
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 3104 4 935 тис. 39,0%
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 3242 1 599 тис. 12,6%
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 3121 1 591 тис. 12,6%
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 3033 1 566 тис. 12,4%
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 3105 1 005 тис. 7,9%
Інші заходи та заклади молодіжної політики 3133 514 тис. 4,1%
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 3035 395 тис. 3,1%
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку 3032 332 тис. 2,6%
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 3160 256 тис. 2,0%
Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг 3180 106 тис. 0,8%
Організація та проведення громадських робіт 3210 102 тис. 0,8%
Інші видатки
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 3192 61 тис. 0,5%
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 3050 59 тис. 0,5%
Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми `Молодь України` 3131 56 тис. 0,4%
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 3090 42 тис. 0,3%
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 3112 20 тис. 0,2%
Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків 3122 5 тис. < 0.1 %
Всього 12 648 тис.