ВидаткиВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Всього Соціальний захист та соціальне забезпечення 2,6%

Види видатків Сума Питома вага
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 3104 1 553 тис. 38,1%
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 3121 534 тис. 13,1%
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 3033 500 тис. 12,3%
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 3105 378 тис. 9,3%
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 3242 320 тис. 7,9%
Інші заходи та заклади молодіжної політики 3133 195 тис. 4,8%
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку 3032 166 тис. 4,1%
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 3035 133 тис. 3,3%
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 3160 114 тис. 2,8%
Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг 3180 65 тис. 1,6%
Організація та проведення громадських робіт 3210 41 тис. 1,0%
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 3192 31 тис. 0,8%
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 3050 22 тис. 0,5%
Інші видатки
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 3090 17 тис. 0,4%
Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків 3122 3 тис. < 0.1 %
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 3112 0 < 0.1 %
Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми `Молодь України` 3131 0 < 0.1 %
Всього 4 078 тис.