ВидаткиВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Види видатків Сума Питома вага
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 100 330 тис. 34,8%
Освіта 1000 97 689 тис. 33,9%
Охорона здоров`я 2000 38 289 тис. 13,3%
Державне управління 0100 19 833 тис. 6,9%
Економічна діяльність 7000 12 277 тис. 4,3%
Житлово-комунальне господарство 6000 10 291 тис. 3,6%
Культура i мистецтво 4000 4 564 тис. 1,6%
Фiзична культура i спорт 5000 3 762 тис. 1,3%
Інші видатки
Міжбюджетні трансферти 9000 650 тис. 0,2%
Інша діяльність 8000 623 тис. 0,2%
Всього 288 311 тис.