ВидаткиВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Види видатків Сума Питома вага
Освіта 1000 227 789 тис. 34,5%
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 175 699 тис. 26,6%
Охорона здоров`я 2000 94 738 тис. 14,3%
Державне управління 0100 55 134 тис. 8,3%
Економічна діяльність 7000 52 281 тис. 7,9%
Житлово-комунальне господарство 6000 27 538 тис. 4,2%
Культура i мистецтво 4000 10 814 тис. 1,6%
Фiзична культура i спорт 5000 10 120 тис. 1,5%
Міжбюджетні трансферти 9000 4 602 тис. 0,7%
Інші видатки
Інша діяльність 8000 1 818 тис. 0,3%
Всього 660 537 тис.