ВидаткиВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Види видатків Сума Питома вага
Освіта 1000 161 867 тис. 33,8%
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 142 836 тис. 29,8%
Охорона здоров`я 2000 67 513 тис. 14,1%
Державне управління 0100 37 275 тис. 7,8%
Економічна діяльність 7000 34 257 тис. 7,1%
Житлово-комунальне господарство 6000 18 381 тис. 3,8%
Культура i мистецтво 4000 8 004 тис. 1,7%
Фiзична культура i спорт 5000 6 492 тис. 1,4%
Інші видатки
Міжбюджетні трансферти 9000 1 564 тис. 0,3%
Інша діяльність 8000 1 088 тис. 0,2%
Всього 479 282 тис.