ВидаткиВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Види видатків Сума Питома вага
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 71 444 тис. 40,0%
Освіта 1000 58 084 тис. 32,5%
Охорона здоров`я 2000 23 661 тис. 13,2%
Державне управління 0100 12 425 тис. 7,0%
Житлово-комунальне господарство 6000 5 264 тис. 2,9%
Культура i мистецтво 4000 2 479 тис. 1,4%
Економічна діяльність 7000 2 290 тис. 1,3%
Фiзична культура i спорт 5000 2 197 тис. 1,2%
Інші видатки
Міжбюджетні трансферти 9000 650 тис. 0,4%
Інша діяльність 8000 227 тис. < 0.1 %
Всього 178 725 тис.