ВидаткиВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Види видатків Сума Питома вага
Освіта 1000 206 264 тис. 35,3%
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 162 767 тис. 27,8%
Охорона здоров`я 2000 82 680 тис. 14,1%
Державне управління 0100 44 947 тис. 7,7%
Економічна діяльність 7000 40 941 тис. 7,0%
Житлово-комунальне господарство 6000 23 180 тис. 4,0%
Культура i мистецтво 4000 9 475 тис. 1,6%
Фiзична культура i спорт 5000 8 565 тис. 1,5%
Міжбюджетні трансферти 9000 4 876 тис. 0,8%
Інші видатки
Інша діяльність 8000 1 439 тис. 0,2%
Всього 585 138 тис.