ВидаткиВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Види видатків Сума Питома вага
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 27 142 тис. 48,0%
Освіта 1000 18 092 тис. 32,0%
Охорона здоров`я 2000 6 716 тис. 11,9%
Державне управління 0100 2 535 тис. 4,5%
Фiзична культура i спорт 5000 771 тис. 1,4%
Культура i мистецтво 4000 674 тис. 1,2%
Житлово-комунальне господарство 6000 635 тис. 1,1%
Всього 56 567 тис.