ВидаткиВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Види видатків Сума Питома вага
Освіта 1000 137 180 тис. 35,1%
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 123 228 тис. 31,5%
Охорона здоров`я 2000 53 490 тис. 13,7%
Державне управління 0100 28 329 тис. 7,2%
Економічна діяльність 7000 21 651 тис. 5,5%
Житлово-комунальне господарство 6000 13 596 тис. 3,5%
Культура i мистецтво 4000 6 592 тис. 1,7%
Фiзична культура i спорт 5000 5 246 тис. 1,3%
Інші видатки
Інша діяльність 8000 811 тис. 0,2%
Міжбюджетні трансферти 9000 802 тис. 0,2%
Всього 390 929 тис.