ВидаткиВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Всього Культура i мистецтво Забезпечення діяльності музеїв i виставок 26,9%

Види видатків Сума Питома вага
Поточні видатки 2000 1 150 тис. 94,6%
Капітальні видатки 3000 66 тис. 5,4%
Всього 1 216 тис.