ВидаткиВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Всього Соціальний захист та соціальне забезпечення Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 2,4%

Види видатків Сума Питома вага
Поточні видатки 2000 2 768 тис. 98,4%
Капітальні видатки 3000 45 тис. 1,6%
Всього 2 813 тис.