ВидаткиВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Всього Соціальний захист та соціальне забезпечення Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 2,9%

Види видатків Сума Питома вага
Поточні видатки 2000 4 393 тис. 99,0%
Капітальні видатки 3000 45 тис. 1,0%
Всього 4 438 тис.