ВидаткиВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Всього Інша діяльність Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 1,2%

Види видатків Сума Питома вага
Поточні видатки 2000 97 тис. 67,1%
Капітальні видатки 3000 47 тис. 32,9%
Всього 145 тис.