ВидаткиВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Види видатків Сума Питома вага
Освіта 1000 170 641 тис. 32,3%
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 153 522 тис. 29,0%
Охорона здоров`я 2000 67 046 тис. 12,7%
Економічна діяльність 7000 47 289 тис. 8,9%
Державне управління 0100 37 836 тис. 7,2%
Житлово-комунальне господарство 6000 25 520 тис. 4,8%
Культура i мистецтво 4000 7 972 тис. 1,5%
Інша діяльність 8000 7 639 тис. 1,4%
Фiзична культура i спорт 5000 6 903 тис. 1,3%
Міжбюджетні трансферти 9000 4 564 тис. 0,9%
Всього 528 937 тис.