ВидаткиВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Види видатків Сума Питома вага
Освіта 1000 131 121 тис. 33,6%
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 119 564 тис. 30,6%
Охорона здоров`я 2000 46 456 тис. 11,9%
Економічна діяльність 7000 31 948 тис. 8,2%
Державне управління 0100 24 588 тис. 6,3%
Житлово-комунальне господарство 6000 15 781 тис. 4,0%
Інша діяльність 8000 6 467 тис. 1,7%
Культура i мистецтво 4000 5 781 тис. 1,5%
Фiзична культура i спорт 5000 4 716 тис. 1,2%
Міжбюджетні трансферти 9000 3 802 тис. 1,0%
Всього 390 227 тис.