ВидаткиВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Види видатків Сума Питома вага
Освіта 1000 91 474 тис. 32,7%
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 87 754 тис. 31,4%
Охорона здоров`я 2000 31 446 тис. 11,2%
Економічна діяльність 7000 22 360 тис. 8,0%
Державне управління 0100 20 166 тис. 7,2%
Житлово-комунальне господарство 6000 10 615 тис. 3,8%
Інша діяльність 8000 7 286 тис. 2,6%
Культура i мистецтво 4000 4 519 тис. 1,6%
Фiзична культура i спорт 5000 3 574 тис. 1,3%
Інші видатки
Міжбюджетні трансферти 9000 650 тис. 0,2%
Всього 279 847 тис.