ВидаткиВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Види видатків Сума Питома вага
Освіта 1000 229 592 тис. 32,3%
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 193 800 тис. 27,3%
Охорона здоров`я 2000 95 054 тис. 13,4%
Економічна діяльність 7000 69 379 тис. 9,8%
Державне управління 0100 55 606 тис. 7,8%
Житлово-комунальне господарство 6000 28 928 тис. 4,1%
Інша діяльність 8000 11 941 тис. 1,7%
Фiзична культура i спорт 5000 10 720 тис. 1,5%
Культура i мистецтво 4000 10 703 тис. 1,5%
Міжбюджетні трансферти 9000 4 876 тис. 0,7%
Всього 710 602 тис.