ВидаткиВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Види видатків Сума Питома вага
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 311 815 тис. 42,3%
Освіта 1000 196 899 тис. 26,7%
Охорона здоров`я 2000 104 475 тис. 14,2%
Державне управління 0100 42 392 тис. 5,7%
Економічна діяльність 7000 36 909 тис. 5,0%
Житлово-комунальне господарство 6000 25 196 тис. 3,4%
Культура і мистецтво 4000 9 393 тис. 1,3%
Фізична культура і спорт 5000 7 586 тис. 1,0%
Інші видатки
Інша діяльність 8000 2 503 тис. 0,3%
Міжбюджетні трансферти 9000 149 тис. < 0.1 %
Всього 737 321 тис.