ВидаткиВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Види видатків Сума Питома вага
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 217 767 тис. 50,3%
Освіта 1000 115 018 тис. 26,6%
Охорона здоров`я 2000 53 304 тис. 12,3%
Державне управління 0100 20 382 тис. 4,7%
Житлово-комунальне господарство 6000 11 264 тис. 2,6%
Економічна діяльність 7000 5 895 тис. 1,4%
Культура і мистецтво 4000 4 396 тис. 1,0%
Фізична культура і спорт 5000 4 148 тис. 1,0%
Інші видатки
Інша діяльність 8000 761 тис. 0,2%
Всього 432 939 тис.