ВидаткиВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Види видатків Сума Питома вага
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 286 198 тис. 43,3%
Освіта 1000 175 921 тис. 26,6%
Охорона здоров`я 2000 94 519 тис. 14,3%
Державне управління 0100 36 394 тис. 5,5%
Економічна діяльність 7000 28 971 тис. 4,4%
Житлово-комунальне господарство 6000 22 065 тис. 3,3%
Культура і мистецтво 4000 7 442 тис. 1,1%
Фізична культура і спорт 5000 6 851 тис. 1,0%
Інші видатки
Інша діяльність 8000 1 839 тис. 0,3%
Міжбюджетні трансферти 9000 149 тис. < 0.1 %
Всього 660 353 тис.