ВидаткиВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Види видатків Сума Питома вага
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 241 810 тис. 46,9%
Освіта 1000 133 664 тис. 25,9%
Охорона здоров`я 2000 70 204 тис. 13,6%
Державне управління 0100 27 402 тис. 5,3%
Економічна діяльність 7000 15 649 тис. 3,0%
Житлово-комунальне господарство 6000 14 927 тис. 2,9%
Культура і мистецтво 4000 5 658 тис. 1,1%
Фізична культура і спорт 5000 5 085 тис. 1,0%
Інші видатки
Інша діяльність 8000 1 052 тис. 0,2%
Міжбюджетні трансферти 9000 20 тис. < 0.1 %
Всього 515 475 тис.