ВидаткиВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Види видатків Сума Питома вага
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 278 тис. 55,9%
Реконструкція та реставрація 3140 150 тис. 30,1%
Капітальний ремонт 3130 70 тис. 14,0%
Всього 498 тис.
Всього: 348 тис. Спеціальний фонд: 348 тис. * ціни вказано в тисячах гривень