ВидаткиВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Всього Державне управління Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах 97,1%

Види видатків Сума Питома вага
Поточні видатки 2000 41 233 тис. 99,2%
Капітальні видатки 3000 348 тис. 0,8%
Всього 41 582 тис.