ВидаткиВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Всього Державне управління Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах 95,9%

Види видатків Сума Питома вага
Поточні видатки 2000 20 164 тис. 97,4%
Капітальні видатки 3000 543 тис. 2,6%
Всього 20 707 тис.