ВидаткиВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Всього Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах 4,1%

Види видатків Сума Питома вага
Поточні видатки 2000 10 173 тис. 97,7%
Капітальні видатки 3000 244 тис. 2,3%
Всього 10 417 тис.