ВидаткиВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Всього Державне управління Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах 96,5%

Види видатків Сума Питома вага
Поточні видатки 2000 38 314 тис. 98,9%
Капітальні видатки 3000 435 тис. 1,1%
Всього 38 750 тис.