ВидаткиВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Всього Соціальний захист та соціальне забезпечення Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 1,7%

Види видатків Сума Питома вага
Поточні видатки 2000 5 428 тис. 100,0%
Інші видатки
Капітальні видатки 3000 0 < 0.1 %
Всього 5 428 тис.