ВидаткиВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Всього Видатки, не віднесені до основних груп 13,3%

Види видатків Сума Питома вага
Резервний фонд 8700 8 691 тис. 98,2%
Фінансова підтримка засобів масової інформації 8410 140 тис. 1,6%
Інші видатки
Інші заходи у сфері засобів масової інформації 8420 16 тис. 0,2%
Охорона та раціональне використання природних ресурсів 8311 4 тис. < 0.1 %
Всього 8 851 тис.