ВидаткиВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Всього Соціальний захист та соціальне забезпечення Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми `Молодь України` 0,0%

Види видатків Сума Питома вага
Поточні видатки 2000 44 тис. 78,4%
Капітальні видатки 3000 12 тис. 21,6%
Всього 57 тис.