ВидаткиВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Види видатків Сума Питома вага
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 95 тис. 60,9%
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 60 тис. 39,1%
Всього 155 тис.
Всього: 155 тис. Спеціальний фонд: 155 тис. * ціни вказано в тисячах гривень