ВидаткиВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Види видатків Сума Питома вага
Використання товарів і послуг 2200 807 тис. 75,8%
Інші поточні видатки 2800 228 тис. 21,4%
Соціальне забезпечення 2700 30 тис. 2,8%
Всього 1 065 тис.
Всього: 1 065 тис. Загальний фонд: 1 065 тис. * ціни вказано в тисячах гривень