ВидаткиВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Всього Державне управління Інша діяльність у сфері державного управління 4,1%

Види видатків Сума Питома вага
Поточні видатки 2000 730 тис. 82,4%
Капітальні видатки 3000 155 тис. 17,6%
Всього 886 тис.