ВидаткиВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Всього Державне управління Інша діяльність у сфері державного управління 2,9%

Види видатків Сума Питома вага
Поточні видатки 2000 1 065 тис. 87,2%
Капітальні видатки 3000 155 тис. 12,8%
Всього 1 221 тис.