ВидаткиВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Види видатків Сума Питома вага
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 313 263 тис. 41,8%
Освіта 1000 199 193 тис. 26,6%
Охорона здоров`я 2000 100 835 тис. 13,5%
Економічна діяльність 7000 45 344 тис. 6,1%
Державне управління 0100 42 804 тис. 5,7%
Житлово-комунальне господарство 6000 26 814 тис. 3,6%
Культура і мистецтво 4000 9 000 тис. 1,2%
Фізична культура і спорт 5000 7 913 тис. 1,1%
Інші видатки
Інша діяльність 8000 2 644 тис. 0,4%
Міжбюджетні трансферти 9000 814 тис. < 0.1 %
Всього 748 629 тис.