ВидаткиВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Види видатків Сума Питома вага
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 277 913 тис. 42,8%
Освіта 1000 169 348 тис. 26,1%
Охорона здоров`я 2000 85 217 тис. 13,1%
Державне управління 0100 36 596 тис. 5,6%
Економічна діяльність 7000 36 330 тис. 5,6%
Житлово-комунальне господарство 6000 23 009 тис. 3,5%
Культура і мистецтво 4000 7 938 тис. 1,2%
Фізична культура і спорт 5000 7 180 тис. 1,1%
Інша діяльність 8000 5 461 тис. 0,8%
Інші видатки
Міжбюджетні трансферти 9000 200 тис. < 0.1 %
Всього 649 195 тис.