ВидаткиВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Види видатків Сума Питома вага
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 28 658 тис. 38,5%
Освіта 1000 27 050 тис. 36,4%
Охорона здоров`я 2000 9 038 тис. 12,2%
Державне управління 0100 4 194 тис. 5,6%
Житлово-комунальне господарство 6000 2 732 тис. 3,7%
Фiзична культура i спорт 5000 1 121 тис. 1,5%
Культура i мистецтво 4000 1 094 тис. 1,5%
Економічна діяльність 7000 386 тис. 0,5%
Інші видатки
Інша діяльність 8000 114 тис. 0,2%
Всього 74 391 тис.