ВидаткиВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Види видатків Сума Питома вага
Освіта 1000 230 614 тис. 44,4%
Економічна діяльність 7000 99 348 тис. 19,1%
Державне управління 0100 54 211 тис. 10,4%
Охорона здоров`я 2000 50 085 тис. 9,6%
Житлово-комунальне господарство 6000 33 995 тис. 6,5%
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 17 968 тис. 3,5%
Фiзична культура i спорт 5000 13 441 тис. 2,6%
Культура i мистецтво 4000 13 043 тис. 2,5%
Інша діяльність 8000 3 878 тис. 0,7%
Інші видатки
Міжбюджетні трансферти 9000 2 476 тис. 0,5%
Всього 519 062 тис.