ВидаткиВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Види видатків Сума Питома вага
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 223 753 тис. 47,1%
Освіта 1000 118 433 тис. 24,9%
Охорона здоров`я 2000 53 443 тис. 11,2%
Економічна діяльність 7000 26 665 тис. 5,6%
Державне управління 0100 21 594 тис. 4,5%
Житлово-комунальне господарство 6000 16 432 тис. 3,5%
Інша діяльність 8000 5 502 тис. 1,2%
Культура і мистецтво 4000 4 841 тис. 1,0%
Фізична культура і спорт 5000 4 307 тис. 0,9%
Інші видатки
Міжбюджетні трансферти 9000 130 тис. < 0.1 %
Всього 475 103 тис.