ВидаткиВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Види видатків Сума Питома вага
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 297 593 тис. 41,7%
Освіта 1000 191 372 тис. 26,8%
Охорона здоров`я 2000 93 116 тис. 13,0%
Економічна діяльність 7000 46 037 тис. 6,4%
Державне управління 0100 40 168 тис. 5,6%
Житлово-комунальне господарство 6000 25 648 тис. 3,6%
Культура і мистецтво 4000 9 120 тис. 1,3%
Фізична культура і спорт 5000 7 715 тис. 1,1%
Інші видатки
Інша діяльність 8000 2 231 тис. 0,3%
Міжбюджетні трансферти 9000 815 тис. < 0.1 %
Всього 713 819 тис.