ВидаткиВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Види видатків Сума Питома вага
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 249 758 тис. 44,1%
Освіта 1000 144 448 тис. 25,5%
Охорона здоров`я 2000 71 016 тис. 12,5%
Економічна діяльність 7000 34 287 тис. 6,1%
Державне управління 0100 30 642 тис. 5,4%
Житлово-комунальне господарство 6000 21 375 тис. 3,8%
Культура і мистецтво 4000 6 945 тис. 1,2%
Фізична культура і спорт 5000 6 091 тис. 1,1%
Інші видатки
Інша діяльність 8000 1 937 тис. 0,3%
Міжбюджетні трансферти 9000 200 тис. < 0.1 %
Всього 566 701 тис.