ВидаткиВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Види видатків Сума Питома вага
Освіта 1000 160 486 тис. 40,5%
Економічна діяльність 7000 89 264 тис. 22,5%
Охорона здоров`я 2000 42 361 тис. 10,7%
Державне управління 0100 38 925 тис. 9,8%
Житлово-комунальне господарство 6000 23 296 тис. 5,9%
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 12 648 тис. 3,2%
Фiзична культура i спорт 5000 10 028 тис. 2,5%
Культура i мистецтво 4000 9 962 тис. 2,5%
Інша діяльність 8000 6 435 тис. 1,6%
Міжбюджетні трансферти 9000 2 476 тис. 0,6%
Всього 395 885 тис.