ВидаткиВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Види видатків Сума Питома вага
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 81 532 тис. 35,5%
Освіта 1000 70 094 тис. 30,5%
Охорона здоров`я 2000 23 871 тис. 10,4%
Державне управління 0100 15 769 тис. 6,9%
Інша діяльність 8000 11 583 тис. 5,0%
Економічна діяльність 7000 11 550 тис. 5,0%
Житлово-комунальне господарство 6000 8 406 тис. 3,7%
Культура i мистецтво 4000 3 572 тис. 1,6%
Фiзична культура i спорт 5000 2 818 тис. 1,2%
Інші видатки
Міжбюджетні трансферти 9000 650 тис. 0,3%
Всього 229 848 тис.