ВидаткиВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Види видатків Сума Питома вага
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 210 006 тис. 49,6%
Освіта 1000 96 307 тис. 22,7%
Охорона здоров`я 2000 45 837 тис. 10,8%
Економічна діяльність 7000 23 785 тис. 5,6%
Державне управління 0100 20 238 тис. 4,8%
Житлово-комунальне господарство 6000 13 770 тис. 3,3%
Культура і мистецтво 4000 4 755 тис. 1,1%
Інша діяльність 8000 4 502 тис. 1,1%
Фізична культура і спорт 5000 4 221 тис. 1,0%
Інші видатки
Міжбюджетні трансферти 9000 130 тис. < 0.1 %
Всього 423 556 тис.