ВидаткиВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Види видатків Сума Питома вага
Освіта 1000 23 185 тис. 48,4%
Охорона здоров`я 2000 8 968 тис. 18,7%
Державне управління 0100 5 195 тис. 10,9%
Економічна діяльність 7000 4 165 тис. 8,7%
Житлово-комунальне господарство 6000 2 280 тис. 4,8%
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 1 782 тис. 3,7%
Фiзична культура i спорт 5000 1 260 тис. 2,6%
Культура i мистецтво 4000 951 тис. 2,0%
Інші видатки
Інша діяльність 8000 76 тис. 0,2%
Всього 47 866 тис.