ВидаткиВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Види видатків Сума Питома вага
Освіта 1000 150 128 тис. 33,5%
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 130 799 тис. 29,2%
Охорона здоров`я 2000 53 008 тис. 11,8%
Економічна діяльність 7000 41 970 тис. 9,4%
Державне управління 0100 32 118 тис. 7,2%
Житлово-комунальне господарство 6000 17 447 тис. 3,9%
Культура i мистецтво 4000 6 850 тис. 1,5%
Інша діяльність 8000 6 580 тис. 1,5%
Фiзична культура i спорт 5000 5 823 тис. 1,3%
Міжбюджетні трансферти 9000 3 802 тис. 0,8%
Всього 448 527 тис.