ВидаткиВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Види видатків Сума Питома вага
Освіта 1000 134 473 тис. 44,2%
Економічна діяльність 7000 56 301 тис. 18,5%
Охорона здоров`я 2000 38 326 тис. 12,6%
Державне управління 0100 26 253 тис. 8,6%
Житлово-комунальне господарство 6000 15 415 тис. 5,1%
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 8 764 тис. 2,9%
Фiзична культура i спорт 5000 7 986 тис. 2,6%
Культура i мистецтво 4000 7 851 тис. 2,6%
Інша діяльність 8000 6 987 тис. 2,3%
Міжбюджетні трансферти 9000 2 100 тис. 0,7%
Всього 304 459 тис.