ВидаткиВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Види видатків Сума Питома вага
Освіта 1000 117 764 тис. 34,3%
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 105 057 тис. 30,6%
Охорона здоров`я 2000 38 971 тис. 11,4%
Економічна діяльність 7000 27 565 тис. 8,0%
Державне управління 0100 25 031 тис. 7,3%
Житлово-комунальне господарство 6000 12 887 тис. 3,8%
Культура i мистецтво 4000 5 740 тис. 1,7%
Інша діяльність 8000 5 164 тис. 1,5%
Фiзична культура i спорт 5000 4 420 тис. 1,3%
Інші видатки
Міжбюджетні трансферти 9000 650 тис. 0,2%
Всього 343 253 тис.