ВидаткиВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Види видатків Сума Питома вага
Освіта 1000 209 017 тис. 33,8%
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 167 039 тис. 27,0%
Охорона здоров`я 2000 78 017 тис. 12,6%
Економічна діяльність 7000 58 950 тис. 9,5%
Державне управління 0100 46 471 тис. 7,5%
Житлово-комунальне господарство 6000 27 217 тис. 4,4%
Фiзична культура i спорт 5000 9 477 тис. 1,5%
Культура i мистецтво 4000 8 934 тис. 1,4%
Інша діяльність 8000 8 703 тис. 1,4%
Міжбюджетні трансферти 9000 4 564 тис. 0,7%
Всього 618 395 тис.