ВидаткиВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Види видатків Сума Питома вага
Освіта 1000 207 878 тис. 32,1%
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 180 961 тис. 28,0%
Охорона здоров`я 2000 85 984 тис. 13,3%
Економічна діяльність 7000 60 265 тис. 9,3%
Державне управління 0100 49 030 тис. 7,6%
Житлово-комунальне господарство 6000 26 703 тис. 4,1%
Інша діяльність 8000 11 957 тис. 1,8%
Фiзична культура i спорт 5000 9 603 тис. 1,5%
Культура i мистецтво 4000 9 445 тис. 1,5%
Міжбюджетні трансферти 9000 4 876 тис. 0,8%
Всього 646 706 тис.