ВидаткиВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Всього Інша діяльність 0,5%

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 624 тис.
Охорона та раціональне використання природних ресурсів 313 тис.
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 279 тис.
Фінансова підтримка засобів масової інформації 218 тис.
Заходи з організації рятування на водах 75 тис.
Обслуговування місцевого боргу 57 тис.
Всього 1 567 тис.