ВидаткиВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Всього Економічна діяльність 18,5%

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 20 478 тис.
Заходи з енергозбереження 8 865 тис.
Будівництво освітніх установ та закладів 8 638 тис.
Будівництво1 інших об`єктів комунальної власності 6 181 тис.
Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання 5 070 тис.
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 4 000 тис.
Реалізація Національної програми інформатизації 1 666 тис.
Будівництво медичних установ та закладів 530 тис.
Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю 316 тис.
Інші видатки
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 275 тис.
Будівництво установ та закладів соціальної сфери 126 тис.
Здійснення заходів із землеустрою 64 тис.
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 50 тис.
Проектування, реставрація та охорона пам`яток архітектури 30 тис.
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 9 тис.
Всього 56 301 тис.